Posts
چالشی جذاب ولی خلوت دیروز در کیش به پایان رسید
چالشی جذاب ولی خلوت دیروز در کیش به پایان رسید

برگزاری چالشی بین باریستاهای کیش ،تهران وشیراز در هتل ارم جزیره کیش به پایان رسید