Posts
ایران در اولین حضور خود در مسابقات لته ارت خاورمیانه مقام اول ودوم را از آن خود کرد
ایران در اولین حضور خود در مسابقات لته ارت خاورمیانه مقام اول ودوم را از آن خود کرد

تبریک به حمید رضا بصیری برای کسب مقام نخست و مسعود خاکی برای نایب قهرمانی در مسابقات لته ارت خاور میانه