Posts
دومین نشست انجمن صنعت قهوه ایران در برج میلاد
دومین نشست انجمن صنعت قهوه ایران در برج میلاد

روز جمعه ۱۷ دی‌ماه ۹۵ جمعی از فعالان و دست‌اندرکاران صنعت قهوه ایران در برج میلاد گرد هم می‌آیند تا برای انتخاب هیات موسس انجمن صنعت قهوه ایران رای‌گیری کنند.

قوانین قهوه ترک در مسابقات
قوانین قهوه ترک در مسابقات

قوانین و تغیرات معمول
فیلپ بارتلاک ( filip bartelak ) در مورد تغیرات مقررات و قوانین ایبریک به جانشینی و سر گروهی ایبریک

«انجمن صنعت قهوه ایران» اعلام موجودیت کرد
«انجمن صنعت قهوه ایران» اعلام موجودیت کرد

روز جمعه ۷ آبان‌ماه ۹۵ نشستی با حضور جمعی از فعالان صنعت قهوه ایران و با هدف تشکیل انجمن قهوه تشکیل شد.

متن توضیح درباره قهوه (بُنّ) در قرابادین کبیر
متن توضیح درباره قهوه (بُنّ) در قرابادین کبیر

درباره قهوه( بن) شراب جامد
«قرابادین کبیر» یا ذخائر التراکیب که بیشتر از آن با عنوان قرابادین کبیر و یا قرابادین عقیلی یاد می‌شود، به قلم محمدحسین عقیلی در سال ۱۱۹۵ ق به رشته تحریر در آمده است. ا