پروفایل نویسی عصاره گیری و دم آوری

لابراتوار قهوه میم برای کمک به دوستان باریستا و همچنین برشته کاری های داخلی در این بخش پروفایل عصاره گیری و یا دم آوری قهوه های تازه برشت از رستری های مختلف داخلی را قرار میدهد که مخاطبان و مشتریان هر برشته کاری خیلی سریعتر ، به بهترین طعم درفنجان از قهوه مصرفی خود را برسند.

لابراتوار قهوه میم به صورت پراکنده از برشته کاری های مختلف برای این نوشتن پروفایل عصاری گیری یا دم آوری انخاب میکند .

برشته کاری ها و یا حتی کافه ها نیز میتوانندکاملا مستقل برای خود به صورت سفارشی در خواست پروفایل نویسی داشته باشند .

Posts
پروفایل قهوه یوروکف(روسو)
پروفایل قهوه یوروکف(روسو)

قهوه ای که در مقابل شماست قابلیت عصاره گیری در کیفیات مختلف دارد ما یکی ار بهترین حالت های ان را برای شما پیشنهاد کرده ایم.

پروفایل قهوه یوروکف(اسپرسو ایتالیایی)
پروفایل قهوه یوروکف(اسپرسو ایتالیایی)

منطقی ترین طعم که مناسب ذائقه ایرانی است از این لاین قهوه را عصاره گیری کریم و ثبت شد.

پروفایل قهوه توبرگا(پریمیوم)
پروفایل قهوه توبرگا(پریمیوم)

تمام مشخصاتی لازم داریم تا بهترین عصاره گیری را از این قهوه انجام دهیم را ثبت کرده ایم.

پروفایل قهوه توبرگا (عربیکا)
پروفایل قهوه توبرگا (عربیکا)

برای عصاره گیری صحیح از این لاین قهوه ایتالیایی تنظیمات و پیشنهاد مناسب برای بهترین استخراج را میتوانید بررسی کنید.