دوره آموزشی برشته کاری (رُست) قهوه

 سرفصلهای زیر برای سه روز ابتدایی دوره آموزشی برشته کاری (رُست) قهوه میباشد که هنر جو میتواند آموزش را بعد از سه روز متوقف کند.

 • بررسی پروسس های قهوه در مزرعه
 • آشنایی با نژاد های و زیرگونه ها قهوه
 • آشنایی با معایب قهوه
 • آشنایی با فرم نویسی ارزیابی حسی
 • آشنایی با عطر های چرخه طعمی  و تمرین با کیت های تخصصی
 • مشاهده و مشارکت عملی برشته کاری با انواع مخالف دستگاه های برشته کاری ( توپر ،مکس، آیلیو، گیسن، بهمور، جین کافی )
 • آشنایی با ابزار آزمایشگاهی و اندازه گیری ویژگی های دان سبز
 • بررسی مفاهیم وشناخت تاثیرات برشته کاری بر طبایع
 • بررسی و شناخت عصاره گیری صحیح برای بررسی دقیق عملکرد رُست قهوه
 • معرفی دستگاه ها ی رُست قهوه  وبررسی روش کار با آنها
 • آشنایی با انواع  دستگاه های آسیای قهوه
 • ارگونومی و چیدمان ادوات ، و ایمنی در عملکر رُست مستر حین کار
 • بررسی مبحث گاز زدایی قهوه و بسته بندی آن
 • آشنایی و تمرین پروفایل نویسی دستی
 • آشنایی با نرم افزار رُست
 • آشنایی با روشهای مهار وکنترل پروفایل رست
 • بررسی اشتباهات رایج ،در رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه تک خاستگاه

 

سرفصلهای روز چهارم دوره آموزشی برشته کاری (رُست) قهوه که به صورت جداگانه برگزار میشود

 • عیب یابی ظاهری و طعمی در رُست انجام شده
 • تمرین ترکیب قهوه و ارزیابی آن
 • روش انتخاب بهترین پروفایل رُست برای قهوه مد نظر
 • آشنایی کامل با عملکرد های نرم افزار رُست
 • تمرین عملی رُست قهوه ترکیبی blendig
 • آشنایی با روشها و علتهای ترکیب قهوه blending
 • روشهای طراحی و شبیه سازی رست با نرم افزار آرتیزان

هزینه دوره بخش اول ۳ روز نخست چهار میلیون  تومان و دوره کامل که شامل  ۴ روزه شش میلیون تومان میباشد.

این دوره به صورت خصوصی با مبلغ ۱۲ میلیون تومان و با تدریس مسعود ندرلو  برگزار میشود.

مطالب مفید:

محل برگزاری دوره

*
*