دوره جامع باریستا (باریستا، دم آوری، ارزیابی حسی)

باریستا یعنی چه؟

باریستا  کلمه ای با ریشه ایتالیایی  است . باریستا شخصی هست که به صورت

کاملا حرفه ای مهارتهایی را فراگرفته که از قهوه نوشیدنی های مختلفی را تهیه کند.

باریستا (مرد یا زن) با اسپرسو ماشین کار میکند و به عنوان متصدی اصلی کافی شاپ  شناخته میشود.

سرفصلهای آموزشی دوره جامع باریستا

بررسی تاریخ قهوه

آشنایی با گونه ها و نژاد های قهوه

آشنایی با فرآیند برادشت قهوه در مزرعه

آشنایی با پروسس های قهوه

آشنایی با رشته ها وشاخه های مختلف صنعت قهوه

آشنایی با برشته کاری قهوه

مشاهده عملی برشته کاری قهوه

آشنایی با ارزیابی حسی قهوه (کاپینگ)

تمرین کامل کاپینگ

بررسی مفاهیم وشناخت جایگاه باریستا

شناخت اسپرسو

معرفی دستگاه های اسپرسو ماشین وبررسی روش کار اسپرسو ماشین

آشنایی با انواع  دستگاه های آسیای قهوه

ارگونومی و پیشگیری از تنش فیزیکی در پشت پیشخوان کافی شاپ

پرتا فیلتر وساختار بستر قهوه

تمپر وتمپینگ(کوبه وکوبیدن)

لولینگ ودوزینگ (پیمانه کردن و بسترسازی برای قرص قهوه)

تکنیکهای اسپرسو

گرفتن یک شات اسپرسو قابل قبول

عصاره گیری  با باکنترل تمام متغییرها

عیب یابی فرایند عصاره گیری

اشتباهات رایج ،بیش عصاره گیری وعصاره گیری ناقص

کار با رفرکتومتر و نمودار قهوه

محاسباب درصد عصاره گیری و کنترل کیفی عصاره

شناخت شیر

مفاهیم بخار دهی به شیر و گرفتن فوم

تکنیکهای ترکیب شیر با قهوه

آموزش تکنیکهای هنرشیر و قهوه لته آرت مقدماتی

نظافت ونگهداری دستگاه ها

مبانی پذیرایی

سر فصلهای بخش دم آوری قهوه

آشنایی تاریخچه دم آوری قهوه

آشنایی با ابزارهای موجود

آشنایی با آسیای قهوه و سایزبندیهای سابه قهوه

آشنایی با عطر ها وطعمهای اصلی در چرخه عطر وطعم قهوه

آشنایی باقهوه تخصصی

تمرین روشهای مختلف وتکنیکهای دم آوری قهوه

روش شناسی تفکیک کیفیات گوناگون در قهوه

شناخت آب و تاثیراتش بر عصاره گیری

شناخت تاثیرات دما بر عصاره گیری

آشنایی و تمرین با ابزارهای سنجش غلظت عصاره

بررسی نمودار میزان عصاره گیری واجرای آن

بررسی نوع آسیای قهوه و هندسه سابه ایجاد شده

بررسی روشهای دم آوری با آب سرد

بررسی فیلترهای مختلف وتاثیرات آنها در فرایند عصاره گیری

شناخت نسبتهای مختلف برای دم آوری قهوه

آشنایی با اپلیکیشنهای تخصصی دم آوری قهوه

آشنایی بیشتر با چرخه عطر و طعم قهوه

بررسی تاثیرات زمان بر عصاره گیری

و . . .

امتحان

 

این دوره با  ظرفیت ۶ نفر برگزار میشود مبلغ شهریه برای۵ جلسه ۵ میلیون تومان است.
این دوره به صورت خصوصی با مبلغ ۱۰میلیون تومان برگزار میشود.
*
*